”Indkaldelse til bestyrelsesmøde” er en sætning, de fleste virksomheder kender til. I en virksomhed er det essentielt, at have en bestyrelse, hvor der bliver vedtaget vigtige beslutninger. En bestyrelse er det øverste led i en organisation, forening eller selskab. Det er til sådanne møder, at der skal træffes fremtidige valg, der omhandler, hvilken sti virksomheden fremover skal følge. Bestyrelsen bliver oftest valgt af virksomhedens ejere eller medarbejdere. Virksomhedens ejere og medarbejdere har til opgave, at vælge den bedste repræsenteret bestyrelse, af de bedste kandidater. Det er vigtigt, at bestyrelsen bliver udvalgt omhyggeligt og velovervejet. Det er nemlig dem, som skal udvælge den daglige ledelse. Derfor er det yderst vigtigt, at ansætte de mest kvalificeret og professionelle kandidater som muligt.

 

En god idé er, at dele bestyrelsesmødet op i 5 punkter, hvor man følger dem slavisk igennem.

 

  • Mødets afvikling.
  • Mødereferatet.
  • opfølgning på mødet.

 

Når man bliver indkaldt til at bestyrelsesmøde, følger der som regel noget forberedelses materiale med, der skal læses og arbejdes på inden mødet. Det er derfor vigtigt, at deltagerne af disse møder sørger for, at forberede sig grundigt og professionelt. Så det pågældende møde kommer til, at gå nemt og effektivt. Ydermere har mødeopretteren ansvar for, at forberedelses materialet, som bliver sendt ud også er relevant information, som skal drøftes på mødet. Det nytter ikke noget, hvis man sender en masse forvirrende materiale. Det ender med, at mødet bliver ustruktureret og kommer til at tage længere tid, end hvad man havde sat af til det. Derfor er det vigtigt, at det forudsættes at mødeopretter samt mødedeltagere, bruger den afsatte tid til forberedelsen fornuftigt og effektivt. Det er god mødekultur.

 

Kommunikation er nøglen til succes under dine møder. Kommunikationen under bestyrelsesmødet er altafgørende for, hvordan udfaldet af dine beslutninger forløber. Det er vigtigt, at kunne præstere fælles visioner, samt mål og værdier. Det handler om, at kunne håndtere vanskelige samtaler på bedste mulige vis, altså holde drøftelser i den gode tone. Derfor skal man være indstillet på, at kunne tale om både positive og negative ting. Det er en del af kommunikationen under et møde, at der vil opstå gode samtaleemner og mindre gode samtaleemner. Det er en del af mødet og derfor vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer, tager hvert punkt på dagsordenen med en professionel tilgang. Chancen for det støder op til en diskussion, hvor man skal kunne argumentere for sin holdninger, er meget realistisk. Derfor er det vigtigt, at man har sine argumenter iorden og kan tale for sin sag.