I den digitale branche slynger vi om os med akronymer, forkortelser og fremmedord. To af disse er BI og DW – business intelligence og data warehouses. Hvis du ikke ved, hvad disse begreber dækker over, så er du kommet til det helt rigtige sted! Læs med her for at få et overblik over, hvad business intelligence og data warehouses var, er og bliver – og hvordan det kan gå fra at være flyvske forkortelser til at være relevante redskaber i din virksomhed.

Business intelligence (BI) omfatter et sæt af metoder, teknikker og softwareløsninger, som virksomheder bruger strategisk til at understøtte – og ’data-drive’ – beslutningsprocesser for virksomheden. Det er kort sagt teknologi, der stiller skarpt på data, statistikker og analyser i forhold til virksomhedsmål, der arbejder mod at fremme virksomhedens performance.

Et datavarehus – eller på engelsk data warehouse – er en datacentral eller database, som trækker data fra et utal af kilder. Data warehouses samler data, der trækker beslutningstagningen i en rentabel retning, og deres primære formål er at skabe et sammenhængende billede af en virksomhed – på alle leder og kanter, herunder kundeadfærd – på et givet tidspunkt.

Flere og flere succesfulde virksomheder investerer stort i business intelligence- og data warehouse-løsninger-platforme. Det gør de, fordi de har erkendt et kerne-konkurrencevilkår for den moderne forretningsdrivende – de har luret forretningshemmeligheden, som i stigende grad bliver allemandseje i virksomheder: datakraft. Kraften eller ressource, der ligger i opdateret, præcis og integreret information om deres virksomheder, kunder, produkter, supply chain m.m.

Business intelligence og data warehouse-platforme er teknologier i rivende udvikling. Derfor kan hjælpe på forståelsen af det at se tilbage på, hvad teknologien er vokset ud af – hvilken evolution virksomhedsledelse og teknologi har gennemgået sammen. I tidernes morgen blev data opbevaret på papir, senere i kolonner og rækker i tabeller i edb-systemer, som står for ’elektronisk databehandling’ for de af os, som ikke kan huske den term. Disse elektroniske tabeller kommunikerede sammen i ringe grad – undertiden slet ikke – indtil der skete den massive teknologiske revolution, som vi i dag kender som internettet. Udbuddet af applikationssystemer og databasesoftware eksploderer, og virksomhederne oplever et stigende behov for at integrere systemer og inkonsistente data på tværs af systemerne.

Og her kommer business intelligence og data warehouse-løsninger ind i billedet – ved netop at tilbyde enkel og brugervenlig system- og dataintegration og -analyseværktøjer, som faciliterer beslutningsprocesser. Det er kraften bag datakraft. Ved at give alle brugerne i din virksomhed mulighed for problemfrit at samle uanede mængder lokale virksomhedsdata, cloud-data eller data fra skyen, data fra eksterne kilder samt rodede ’big data’ får du selv mulighed for at skabe større virksomhedsværdi.

Men det stopper langtfra her. Business intelligence og data warehouse-løsninger tilbyder ikke kun samling og strømlining af data. Hvad nytte gør det at have det, hvis det ikke kan formidles? BI-løsninger i dag giver tilmed brugere mulighed for at analysere data, visualisere data, designe datarapporter og distribuere disse datarapporter til relevante interessenter. Data har et potentiale for virksomheder, som vi kun lige er begyndt at tappe. Vi er kun lige begyndt at skrabe overfladen af, hvad data kan gøre og skabe af værdi for en virksomhed. Data er viden, og viden er magt. Og det er en magt, du kan give alle medarbejdere i virksomheden, så de på egen hånd kan bruge BI-løsninger til at gøre virksomheden endnu mere intelligent, endnu mere værdiskabende.